5 Moments of Need – Certificate

Certifiera dig i 5 Moments of Need ADAPT to Workflow Learning

I samband med Learning Conference kan vi, för första gången i Sverige, erbjuda en unik möjlighet till certifiering i ”5 Moments of Need ADAPT to Workflow Learning Certificate”

Metoden är utvecklad av den världsberömda amerikanske Learning & Development gurun Bob Mosher, en välkänd expert inom området arbetsflödeslärande och prestationsteknik. Han är en pionjär bakom konceptet 5 Moments of Need®, ett ramverk som hjälper organisationer att integrera lärande i arbetsflödet för att förbättra medarbetarnas prestationer och effektivitet. Mosher har över 30 års erfarenhet inom Learning & Development, och är känd för sitt arbete med att utveckla innovativa metoder för att stödja kontinuerligt lärande och kompetensutveckling direkt på arbetsplatsen.

Genom sin karriär har Bob Mosher varit engagerad i att förbättra utbildningsprogram och implementera lösningar som gör att anställda kan lära sig nya färdigheter i realtid, samtidigt som de utför sina arbetsuppgifter. Hans arbete har haft en stor inverkan på hur organisationer ser på lärande och utveckling, och han är en eftertraktad talare och konsult inom området.

Bob Mosher är också en av grundarna av Performitiv, ett företag som fokuserar på att mäta och förbättra effekterna av utbildnings- och utvecklingsinsatser. Hans insikter och metoder har hjälpt många företag att anpassa sig till snabbt föränderliga affärsmiljöer och säkerställa att deras anställda är utrustade med de nödvändiga kunskaperna och färdigheterna för att lyckas.

Lär dig mer om hur du kan öka dina medarbetares produktivitet och hur du kan hålla dig steget före i en allt mer föränderlig arbetsmiljö.

“5 Moments of Need ADAPT to Workflow Learning Certificate” är en heldags certifieringskurs som arrangeras i samarbete med APPLY Synergies: A 5 Moments of Need Company, den 17 september, dagen före genomförandet av Learning Conference. 

Missa inte ett unikt tillfälle att, för första gången i Sverige, certifiera dig som ”5 Moments of Need ADAPT to Workflow Learning Certificate”. OBS! Antalet platser är mycket begränsat.  

Påbörja din resa mot ett mer effektivt arbetsflödeslärande redan idag och upptäck hur du kan använda 5 Moments of Need®-ramverket för att frigöra den fulla potentialen av lärande i din organisation.

Mer om kursinnehåll och vad du kommer att lära dig! 

5 Moments of Need ADAPT to Workflow Learning Certificate Organizations today are recognizing the need to extend learning into the workflow but often struggle to effectively cost-justify, design, and implement effective workflow learning, which is where employees actually learn while working. This workshop will focus on the 5 Moments of Need ADAPT principles to help you achieve the following workflow learning benefits:

Key Benefits:

 • Boost Job Performance: Sustain effective job performance and reduce unnecessary work stoppages.
 • Enhance New Hire Productivity: Significantly shorten the time for new hires to become fully productive.
 • Accelerate Skill Growth: Foster continuous improvement by integrating learning directly into the workflow.
 • Adapt to Change: Quickly close skill gaps to keep pace with changing demands.
 • Mitigate Risks: Minimize costly mistakes with safe failure and rapid recovery mechanisms.

What You’ll Learn:

 • ADAPT Principles: Master the five ADAPT principles to extend learning into the workflow.
 • Cost-Justification: Learn to effectively cost-justify integrating workflow learning.
 • Implementation: Gain skills to implement workflow learning in current and future initiatives.
 • Impact Measurement: Measure the impact of blended training and workflow learning solutions.

Program Highlights:

 • Interactive Discussions: Explore the challenges of conventional training and performance-driven approaches.
 • Hands-On Activities: Apply ADAPT principles through practical activities.
 • Digital Solutions: Evaluate and interact with tools supporting workflow learning.
 • Case Studies: Analyze real-world examples and brainstorm implementation strategies.
 • Personalized Planning: Develop a tailored implementation plan and access ongoing support resources.

Enhance employee productivity and stay ahead in the evolving workplace. Register now to start your journey towards effective workflow learning!

Pris 9.500 sek ex moms. Priset inkluderar certifiering, kursmaterial, digitala verktyg och metoder, workshops och måltider!