KONFERENSPROGRAM

2024 års temaområden och spår

Digital skills

Digital kompetens är råvalutan i Sveriges konkurrenskraft, både inom välfärden och i näringslivet. Den digitala kompetensen är också grunden för “green skills” och den gröna omställningen. EU har satt upp tydliga mål som medlemsländerna skall nå om 80% av grundläggande digitala kompetens för hela befolkningen och 20 miljoner med digital spetskompetens år 2027. I den takt Sverige utvecklar en högre grad av grundläggande digital kompetens hos befolkningen (en ökningstakt om 0,5% om året) så når vi upp till 69% 2027. Finland har redan idag 79,5%. Vad betyder det för kompetensförsörjningen av svenska företag?

Learning Sciences

Design för engagemang, perfomance och motivation

Framgångsrika verksamheter bygger på medarbetare med god självinsikt, nyfikenhet  och en vilja att tillsammans arbeta mot gemensamma mål. Viljan och attityden att lära är avgörande, men vad säger forskningen om hur vi skapar engagemang och motivation för lärande? Hur får vi team att samspela för att nå framgångar? Vad utmärker ett klimat där engagemang och motivation driver medarbetare att utveckla sig och organisationen?

Livslångt lärande

Livslångt lärande- universiteten står i en stor transformation

Tiden då vi utbildade oss i början av livet och sedan arbetade resten är över. De snabba förändringarna kräver lärande under hela livet, så även för akademiker. Universitet runt om i världen ser nu sin affärsmodell bli ifrågasatt. Här hemma i Sverige skall man nu lägga om sin strategi för att tillgodose behoven. Hur gör man det i praktiken?

Lärande kultur, organisation och strategi

Att utveckla en väl fungerande utbildningsorganisation som stöttar verksamheten fordrar inte bara tid och energi. Minst lika viktigt är kunskap om organisationens behov och förutsättningar, att snabbt kunna ställa om när förhållande förändras och mod att prova nya vägar. Hur organiserar och leder man en sådan verksamhet? Vilka roller är viktiga och vilka mandat behövs? Hur bygger vi en handlingsplan för förändring?

2023 års konferensprogram

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Det är med stolthet vi presenterar årets program. Flera stora internationella talare är bokade: Nigel Paine, David James, Donald Clark och Einar Schow. Deras värdefulla insikter inom L&D blandas på ett genomtänkt sätt med lättsamma och inspirerande programpunkter från Fritte Fritzson, Ami Hemviken och liveinspelning av podcasten ”Livslångt med gäster”.

Årets Moderator - Fritte Fritzson

  Årets Moderator - Fritte Fritzson

  Fritte Fritzson är komiker och poddare. Han har i över 15 års tid ståuppat på Sveriges största klubbar och driver också "Oslipat" som producerar humor i sex städer. Fritte hörs varje vecka i den populärvetenskapliga podden "Allt du velat veta" som har nästan 25 miljoner nedladdningar. Han vann i våras tv-klassikern "På spåret" tillsammans med Marie Agerhäll. Fritte som älskar att kombinera underhållning och folkbildning har lett galor och evenemang över hela Sverige.

  Dag 1 – 20 Sep

  Registrering och kaffe
  • 8:00 - 8:40
  • Utställningen

  Registrering och kaffe

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en morgonkaffe i utställningen.

  Fritte Fritzson hälsar välkommen
  • 8:50 - 9:10
  • Plenumscenen

  Fritte Fritzson hälsar välkommen

  Fritte Fritzson är komiker och poddare. Han har i över 15 års tid ståuppat på Sveriges största klubbar och driver också "Oslipat" som producerar humor i sex städer. Han som älskar att kombinera underhållning och folkbildning har lett galor och evenemang över hela Sverige.

  Fritte Fritzson, moderator på Learning Conference.

  Katarina Pietrzak - Från utbildning till livslångt lärande
  • 9:10 - 9:40
  • Plenumscenen

  Katarina Pietrzak - Från utbildning till livslångt lärande

  Katarina Pietrzak är forskare och senior projektledare i frågor om Livslångt lärande på RISE enhet med samma namn och jobbar med att utveckla och utforska metoder, motivation, processer och mindset kring lärande som grunden för allt. På Learning Conference kommer Katarina att prata om det livslånga lärandet och kopplingen mellan skola och arbetsliv, mellan bildning och kompetensförsörjning och mellan det formella och informella lärandet. Katarina leder också podden Livslångt som kommer att livesända från konferensen.

  Katarina Pietrzak, Researcher and Senior Project Manager at RISE.

  Nigel Paine - How to use learning to change transformation, discrition by learning culture
  • 9:40 - 10:20
  • Plenumscenen

  Nigel Paine - How to use learning to change transformation, discrition by learning culture

  With over 25 years of experience in corporate learning, Nigel is a regular speaker, writer and broadcaster on the topics of learning culture, technology and leadership. These areas will be covered in this talk:
  1. Explain what organizational learning actually is.
  2. Elaborate on why it is so critical in times of uncertainty and volatility.
  3. Outline the component parts for you to reflect upon what so that you will be able to work out what the priorities are for your organization if you want to move in this direction.

  Nigel Paine, Co-Presenter of Learning Now TV at LNTV.

  Fika & Mingel + Learning by doing
  • 10:20 - 10:50
  • Utställningen

  Fika & Mingel + Learning by doing

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen. I pausen kommer det även ges en "Learning by doing"-presentation i Utställningen. Läs mer om den nedan!

  Imagine you can create engaging learning simulations in minutes. Not months

  • Come see a next-gen content creation tool, dedicated to develop power skills in any organization or for any LMS platform – quickly, easily and affordable.

  • With We Are you can make impressive 3D animations, videos, interactive simulation or learning games.

  • Come and meet our animated characters that can be dressed up as your company avatars. 

  • Come and meet Aico and learn how AI-prompting is used to build scripts and learning dialogues in seconds.

  Learning by doing – We Are Learning

  Donald Clark - AI for Learning & Development
  • 10:50 - 11:30
  • Plenumscenen

  Donald Clark - AI for Learning & Development

  AI changes everything. Donald literally wrote the book on the subject 'AI for Learning' and will show, using real examples, how AI is now the most important technology in the learning game. It changes everything as it touches every aspect of the learning journey - engagement, support, content creation, curation, personalisation, assessment and learning analytics.

  Donald Clark, Learning Tech Entrepreneur, CEO, Investor, Author, Podcaster, Blogger and Speaker.

  Expertpanel del 1 - Hur skapar vi utbildning som ger resultat?
  • 11:30 - 12:00
  • Plenumscenen

  Expertpanel del 1 - Hur skapar vi utbildning som ger resultat?

  Analys, design och beslut Vad är ”rätt” utbildning? Vilka mål vill vi uppnå? Hur mäter vi resultatet? Vilken lösning ger bäst effekt? Möt några av branschens främsta experter som delar med sig av sina framgångsrecept och visar exempel från sina bästa utbildningsprojekt.

  Moderator: Per Brahm, Promise/ Learnify AB
  Expertpanel:
  Pia Georgzen, Learning Capability Lead på Nordea med ansvarar för utbildningar inom rådgivning, försäljning och kundbemötande.
  Teemu Lilja, Group Learning Culture & Community Lead, Telia.
  John Riesenfeld, learning advisor, Xtractor.

  Lunch
  • 12:00 - 13:20
  • Sergel Hub

  Lunch

  Ät en härlig lunch samtidigt som du får tid att nätverka med andra deltagare. Kaffe och kaka serveras i utställningen efter lunchen.

  Parallella spår
  • 13:20 - 13:50

  Parallella spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Spår 1:
  Transformation

  Peter Gustafson, Grundare, Symbal Communication AB.

  Från strategi till verkstad.
  Att ändra invanda tankesätt innebär utmaningar på både det personliga och organisatoriska planet. Det krävs motivation, nya färdigheter och tydlig riktning. 


  Spår 2:
  Design & learning in the flow of work

  Anna Bloth Karling, CEO and Co-founder of Zebrain

  How to turn Learning into Behavior change and Action.
  One of the primary challenges companies are faced with today, is how to effectively implement and evaluate the impact of strategic development programs, to ensure that the acquired knowledge is incorporated and turned into action once the program concludes. How can we ensure that investments in learning and development programs generate long-term behavior change and maximum value for both participants and organizations alike? Anna Bloth Karling will go through the best practices and strategies for achieving the desired outcome of transforming knowledge into insight, behavior change, and tangible action.

  Spår 3:
  Organisation & Strategi

  Ulrika Hedlund, Swedish EdTech Entrepreneur

  Digitalt ledarskap
  Dagens molnbaserade arbetsverktyg introducerar ny intelligent funktionalitet i en allt snabbare takt - och hastigheten fortsätter att accelerera! Artificiell intelligens gör det möjligt för organisationer att automatisera manuella uppgifter och förbättra affärsprocesser. Så hur kommer det sig då att så många organisationer inte kommit längre i sin digitala transformation? Svaret är – den mänskliga faktorn. Av naturen är de flesta emot förändring och klamrar sig fast vid etablerade arbetssätt. Digital kompetenshöjning handlar inte bara om digitala färdigheter, det handlar om nya beteenden och att få alla med på resan utan att skapa et digitalt ßutanförskap.

  Spår 4:
  Learning Technologies

  Expo: Produktionsverktyg

  Vilket är Sveriges bästa produktionsverktyg för digital utbildning?
  Du bestämmer! Vi har bjudit in leverantörer som alla fått bygga samma exempelutbildning. Nu får du få se resultatet. Vilken utbildning blev bäst? Hur hanterar man övningar, tillgänglighet, översättningar och allt annat som behövs för en riktigt bra utbildning?

  Spår 5:
  Workshop

  Workshop med LinkedIn

  Under de senaste 10 åren hade karriärmöjligheter varit den 1:a anledningen till att någon skulle välja att byta arbetsplats enligt Work Institute . Men hur kan man öka sin attraktivitet som arbetsgivare? Ta del av värdefulla insikter från data som samlats in från över 4 miljoner professionella inom LinkedIn-nätverket, och få en omfattande förståelse för den svenska marknadens aktuella och växande kunskapsbehov. Vi kommer att fokusera på hur man kan använda dessa insikter om framtidens efterfrågade kunskaper för att utveckla och anpassa sin organisation till morgondagens kompetenskrav. I fokus står betydelsen av att skapa en stark lärande kultur som främjar kompetensutveckling, intern rörlighet och ledarskapsutveckling genom användning av online-utbildningar som ett komplement till lärandet på arbetet. Upptäck hur ni kan säkerställa er position som en attraktiv arbetsgivare där era medarbetare kan utveckla önskade kompetenser och växa i sina roller med hjälp av dessa värdefulla insikter. Missa inte denna unika möjlighet att ta del av värdefull data och innehåll som kommer att stärka er organisation!

  Parallella spår
  • 14:00 - 14:30

  Parallella spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Spår 1:
  Transformation

  Anna Robertsson, Verksamhetsutvecklare, Atea
  Linda Rudin, Specialist, Atea

  Utan spaning, ingen aning
  Hur mäter och frigör du utbildningskraften i din organisation för att utveckla kompetensstrategier och öka konkurrenskraften? Under detta pass kommer Atea konkret visa sitt Kartläggningsverktyg som mäter organisationens kompetens och samarbete. Denna kartläggning är ett stöd för verksamhetens digitaliseringsprocesser och visualiserar en nulägesbild som stöd i fortsatt strategi- och målbildsarbete. I detta pass exemplifierar vi utifrån skola som verksamhet. Metodiken är dock applicerbar i alla verksamheter.

  Spår 2:
  Design & learning in the flow of work

  Josefina Sahlin, VD, Moderskeppet.

  Så skapar du en onlinekurs
  Att filma en föreläsning är en sak. Att skapa en onlinekurs med korta avsnitt (som är lätta att uppdatera), är en helt annan sak. Lär dig alla steg i att skapa en pedagogisk onlinekurs. Steg Moderskeppet själva använder i alla deras onlinekurser – hittills 700 stycken.

  Spår 3:
  Organisation & Strategi

  Nigel Paine, Co-Presenter of Learning Now TV at LNTV.

  How to use learning to transform organizations.

  Spår 4:
  Learning Technologies

  Einar Schow, Chief Executive Officer på APPLY Synergies.

  EnABLE Digital Coach Design.
  The 5 Moments of Need Instructional Systems Design Methodology. “Digital Coach” has come to mean so many different things depending on context. In this session, we will explore how to create a digital coach that allows for 2 click, 10 second access to just the right information.

  Spår 5:
  Lärande & kultur

  Erica Keim, Director Learning & Workforce Development Husqvarna Group
  Mi Nyberg Johnsson, Vice President Talent Management Husqvarna Group

  We are Curious by Nature! We will share how Learning makes us Bold and Dedicated and how we Care about each other at Husqvarna Group!
  There are several reasons why it's important for an organization to work with culture. In today's fast-paced and competitive business environment, a strong culture provides a sense of purpose, belonging and meaning for employees. Together, we're on a journey to transform our business and our industry. This is no small task – we're here to make a difference. This is a very exciting moment in time, and all of us have a crucial role to play here. Our culture is the fuel that drives us to achieve our goals, and it defines how we do things. Our culture sets our expectations of ourselves and each other, and Learning is the enabler to make it all happen.

  David James - L&D: Where are we going and how do we get there?
  • 14:40 - 15:20
  • Plenumscenen

  David James - L&D: Where are we going and how do we get there?

  David is Chief Learning Officer at 360Learning (formerly at Looop) and has been a People Development professional for more than 20 years, most notably as Director of Talent, Learning & OD for The Walt Disney Company across Europe, the Middle East & Africa. During this seminar we´ll explore how the need for us to demonstrate meaningful impact (i.e. affecting performance, influencing the work and closing the skills gap) and advances in AI are already changing our profession.

  David James, Chief Learning Officer at 360Learning.

  Fika & Mingel + Livecoaching med Zebrain
  • 15:20 - 15:40
  • Utställningen

  Fika & Mingel + Livecoaching med Zebrain

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.

  Nigel Paine
  • 15:40 - 16:00
  • Plenumscenen

  Nigel Paine

  With over 25 years of experience in corporate learning, Nigel is a regular speaker, writer and broadcaster on the topics of learning culture, technology and leadership.

  Nigel Paine, Co-Presenter of Learning Now TV at LNTV.

  Katarina Pietrzak - Livepodd: Livslångt med gäster
  • 16:00 - 16:40
  • Plenumscenen

  Katarina Pietrzak - Livepodd: Livslångt med gäster

  Inspelning av podcasten Livslångt från RISE. Katarina Pietrzak samtalar med gäster och keynote speakers om livslångt lärande ur aktuella aspekter.

  Katarina Pietrzak, Researcher and Senior Project Manager at RISE och host för Livslångt.

  Ami Hemviken - Tillit och arbetsglädje
  • 16:40 - 17:10
  • Plenumscenen

  Ami Hemviken - Tillit och arbetsglädje

  Vägen till utveckling, framgång och kreativitet går via grupper som upplever en hög grad av tillit. Ami delar med sig av forskningen inom ämnet, på ett inspirerande och träffade sätt. Hon ger ledare och andra medarbetare förståelse för hur viktigt det är att skapa – och återskapa – tillit. Som vanligt, när Ami föreläser, betonar hon att det INTE är tanken som räknas, utan starka team och upplevelse av tillit är något människor gör. Ami visar hur det kan göras, med enkla och små verktyg – som ger stor effekt.

  Ami Hemviken, Keynote speaker and leadership coach.

  Fritte Fritzson avrundar dagen
  • 17:10 - 17:20
  • Plenumscenen

  Fritte Fritzson avrundar dagen

  Fritte Fritzson är komiker och poddare. Han har i över 15 års tid ståuppat på Sveriges största klubbar och driver också "Oslipat" som producerar humor i sex städer. Han som älskar att kombinera underhållning och folkbildning har lett galor och evenemang över hela Sverige.

  Fritte Fritzson, moderator på Learning Conference.

  Mingel i Utställningen
  • 17:20 - 18:00
  • Utställningen

  Mingel i Utställningen

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor i utställningen.

  Bankett
  • 19:30 - 01:00
  • Sergel Hub

  Bankett

  3-rättersmiddag med förstaklassig underhållning och prisutdelning.

  Dag 2 – 21 Sep

  Registrering och kaffe
  • 8:00 - 8:40
  • Utställningen

  Registrering och kaffe

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en morgonkaffe i utställningen.

  Fritte Fritzson inleder dag 2
  • 8:40 - 8:50
  • Plenumscenen

  Fritte Fritzson inleder dag 2

  Fritte Fritzson är komiker och poddare. Han har i över 15 års tid ståuppat på Sveriges största klubbar och driver också "Oslipat" som producerar humor i sex städer. Han som älskar att kombinera underhållning och folkbildning har lett galor och evenemang över hela Sverige.

  Fritte Fritzson, moderator på Learning Conference.

  Einar Schow - A Performance-first-approach
  • 8:50 - 9:30
  • Plenumscenen

  Einar Schow - A Performance-first-approach

  • How L&D can develop a strategic and tactical partnership with the business line.
  • Introducing the 5 Moments of Need.
  • Supporting traditional training in the workflow.
  • Case studies and Best Practices.

  Einar Schow, Chief Executive Officer på APPLY Synergies.

  Unleashing the Power of AI in Learning & Development: A Roadmap
  • 9:30 - 10:10
  • Plenumscenen

  Unleashing the Power of AI in Learning & Development: A Roadmap

  An exploration of the potential of generative AI to revolutionise the learning and development landscape and how to get set on the right path.
  Part 1: The Status Quo
  Part 2: The Cross Roads
  Part 3: The Vision
  Part 4: The Roadmap

  Dr Philippa Hardman, Creator & Founder, DOMS™️.

  Fika & Mingel
  • 10:10 - 10:40
  • Utställningen

  Fika & Mingel

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.

  Imagine you can create engaging learning simulations in minutes. Not months

  • Come see a next-gen content creation tool, dedicated to develop power skills in any organization or for any LMS platform – quickly, easily and affordable.

  • With We Are you can make impressive 3D animations, videos, interactive simulation or learning games.

  • Come and meet our animated characters that can be dressed up as your company avatars. 

  • Come and meet Aico and learn how AI-prompting is used to build scripts and learning dialogues in seconds.

  Learning by doing – We Are Learning

  Johan Skoglöf - Bortom ”lärtransfer” - hur ständigt lärande bygger innovationskraft
  • 10:40 - 11:20
  • Plenumscenen

  Johan Skoglöf - Bortom ”lärtransfer” - hur ständigt lärande bygger innovationskraft

  De senaste åren har varit utan jämförelse i historien när det gäller tekniska innovationer. Nu blir också AI tillgängligt för alla. Trots den tekniska utvecklingen så har dock inte produktiviteten utvecklats de senaste åren. Det räcker helt enkelt inte med tekniska innovationer. Det räcker inte heller med kurser på ny teknik, eller fokus på lärtransfer. Det är först när medarbetaren experimenterar med tekniken i det egna arbetet som förbättringar och innovation sker. Den stora effekten sker sedan med kunskapsdelning och spridning av förbättringarna i organisationen.

  Johan Skoglöf, Future Learning Organisation.

  Learning trends - LinkedIn panelsamtal
  • 11:20 - 12:00
  • Plenumscenen

  Learning trends - LinkedIn panelsamtal

  LinkedIn Nordics will host a panel discussion where you can hear from L&D leaders in large Swedish companies about their Learning strategy (upskilling/reskilling strategy, Learning in the flow of work, Internal mobility & creating a learning culture).

  Panel host: Sofia Wingren, LinkedIn

  Panelists:
  Johanna Bolin Tingvall, Global Head of GreenHouse - L&D, Talent Growth and CommunityX, Spotify
  Jenny Walter, Global HR - L&D, Career and Talent, Epiroc
  Jenny Hagström, Director Lead & Learn, Northvolt
  Sarah Englund, Global Learning and Development, Billerud

  Lunch
  • 12:00 - 13:20
  • Sergel Hub

  Lunch

  Ät en härlig lunch samtidigt som du får tid att nätverka med andra deltagare. Kaffe och kaka serveras i utställningen efter lunchen.

  Parallella spår
  • 13:20 - 13:50

  Parallella spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Spår 1:
  Transformation

  John Riesenfeld, Pedagogisk rådgivare, Semcon|Xtractor

  Yrkesresan - ett koncept för kompetensutveckling i socialtjänsten
  Tillsammans med Adda kommer vi prata om den nationella satsningen ”Yrkesresan”. Samtalet handlar om värdet av att skala upp en utbildningsinsats och de digitala verktyg som gör det möjligt att förmedla tillgänglig kunskap till en bred målgrupp. Men viktigast - du kommer få höra om en lärresa som innebär kvalitetssäkrad utbildning och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare. En samhällsviktig insats som ger socialtjänsten verktyg att göra sitt jobb ännu bättre.

  Spår 2:
  Design & learning in the flow of work

  Einar Schow, Chief Executive Officer på APPLY Synergies.

  RWA: Job Performance Design. A Rapid Workflow Analysis is a Key Building Block to achieving true Workflow Learning.
  In this session we will explore best practices for workflow mapping that allows for a true workflow learning implementation. We will explore the basic structure of an effective workflow map within the context of the 5 Moments of Need Pyramid.

  Spår 3:
  Organisation & Strategi

  Ellen Sederblad, Lexicon Interactive & Madeleine Boman, Polismyndigheten

  Ny strategi för nationell chefsutbildning.
  Hur organiserar vi oss och arbetar tillsammans för att skapa målgruppsanpassade, effektiva och verksamhetsnära läranden? Hör om Polismyndigheten och Lexicon Interactives pågående samarbete inom utbildningsprogrammet Chef i vardagen. Vi delar med oss av våra lärdomar hela vägen från analys till effektmätning.

  Spår 4:
  Learning Technologies

  Johan Skoglöf, Future Learning Organisation.

  Utforma digitala ekosystem för lärande.
  På 10 år har investeringarna i teknologi för lärande ökat 40 gånger. Teknologin utvidgar stödet för lärande från kurser till allt mer informellt, socialt och erfarenhetsbaserat lärande. I presentationen beskriver jag hur vi kan se teknologierna som ett ekosystem som tillsammans stöttar arbete, samarbete och lärande. Jag beskriver hur vi utformar en arkitektur för det digitala ekosystemet och tar fram en roadmap för införande.

  Spår 5:
  Workshop

  Anna Bloth Karling, CEO and Co-founder of Zebrain

  Learning to Action med Zebrain.
  I denna workshop som bygger vidare på föreläsningen på samma tema, kommer vi att presentera resultat från vår senaste rapport där vi intervjuat över 100 HR och L&D chefer. I workshopen kommer vi, i diskussion, att lyfta vanliga frågeställningar, gå igenom best practice, nya tekniska hjälpmedel, samt hur man kan integrera coaching för att lärande ska omvandlas till konkret handling och beteendeförflyttning.

  Parallella spår
  • 14:00 - 14:30

  Parallella spår

  Under de parallella spåren väljer du själv vilket seminarie du vill delta på. Välj mellan olika ämnen och fördjupa dina kunskaper på de områden som passar dig bäst. Se alternativen här under.

  Spår 1:
  Transformation

  Marie Eklund, chef Humana Academy
  Jörgen Andersson, Metodchef
  Anne-Lie Säker, Metodgarant IHF

  Transformering från klassiskt till modernt klassrum: såhär gjorde Humana.
  Humana berättar om hur vi med relativt enkla medel och blandad erfarenhet av digitala utbildningar, LMS och andra digitala verktyg beslutade oss för att transformera våra flaggskeppsutbildningar från traditionella klassrumsutbildningar till ett modernt klassrum med blandat lärande. Vi berättar om vår resa som fortfarande pågår och som inneburit allt från att skapa förståelse för vad eLearning överhuvudtaget är, hur man kan använda ett LMS, farhågor kring vad våra deltagare ska tycka om ett mer digitalt format till att få loss tid till att göra själva arbetet samtidigt som den övriga verksamheten pågår som vanligt och hur vi utvecklar oss själva och våra system samtidigt som vi producerar. Och vårt high five när vi såg utvärderingarna från deltagarna som gått den första utbildningen i det nya formatet.

  Spår 2:
  Design & learning in the flow of work

  Mattias Karlsson Sjöberg, Affärsutvecklare, Moderskeppet.

  Dela med dig av kunskap på ett effektivt sätt.
  Onlinekurser blir bättre om de är skapade direkt av organisationens egna experter. Hur fungerar det när alla inte är naturliga framför kameran? Mattias lär dig kostnadseffektiva former (som fortfarande är pedagogisk) för att spela in onlinekurser.

  Spår 3:
  Organisation & Strategi

  Anna Carlsson, Grundare, HR Digitaliseringsgruppen

  Rikta blicken inåt – identifiera och omskola intern kompetens. Kompetensbristen fortsätter att vara ett stort problem i många organisationer. Antingen är det hela organisationens största problem eller också kan det vara specifika roller som blir extremt svåra och dyra att rekrytera som ex specialiserad IT-kompetens. För att komma runt detta problem så är omskolning ett intressant alternativ. Men hur skall jag veta vem som är relevant för omskolning? Och vilka fördelar och nackdelar kan intern förflyttning och omskolning ge? Vad kan AI hjälpa till med och hur påverkar det organisationen och ledarna.

  Spår 4:
  Learning Technologies

  Donald Clark, Learning Tech Entrepreneur, CEO, Investor, Author, Podcaster, Blogger and Speaker.

  Video' in learning: research based best practice.
  Video has become one of the most used media in learning yet the evidence suggest it is used badly. The transience and other effects suggest it often gives the illusion of learning. Donald gives a series of research findings showing how video should be used in learning. You will walk away with at least 20 tips on how to improve the use of video in learning.

  Spår 5:
  Learning Technologies

  Dorian Pluimers, Nordic Country manager
  Emir Mehmedovic, Learning Experience Designer, Telia

  Enriched video within scenario-based learning: This is how Telia creates impact.
  Join us for an insightful seminar as we delve into the world of enriched video within scenario-based learning, presented in collaboration with Telia. We will unravel the journey, exploring their approach to integrating enriched video into their learning environment. From this journey, we will share many valuable learnings and challenges, including why impactful learning requires more than just enriched video - it demands a broader strategic plan.

  A transformative Culture Journey and the critical role of Learning at Telia
  • 14:40 - 15:10
  • Plenumscenen

  A transformative Culture Journey and the critical role of Learning at Telia

  Culture and leadership are key to our ultimate success. Let me tell you the story of how we at Telia, despite having a strong culture with a lot of great elements in place, saw a need of stepping up our game in order for us to deliver on our transformation. And let me tell you how L&D plays a key role in building the capabilities we need to execute on our strategy.

  Maria Romberg Ewerth, Chief People Officer på Telia.

  Fika & Mingel + Livecoaching med Zebrain
  • 15:10 - 15:40
  • Utställningen

  Fika & Mingel + Livecoaching med Zebrain

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.

  Livecoaching med Zebrain
  • 15:10 - 15:40
  • Utställningen

  Livecoaching med Zebrain

  Utbyt erfarenheter och tips med utställare och branschkollegor över en fika i utställningen.

  Jonathan Viner - Digital trends influencing the future of learning and work
  • 15:40 - 16:20
  • Plenumscenen

  Jonathan Viner - Digital trends influencing the future of learning and work

  Jonathan Viner is the founder of 10Digits AB. He advises and consults with the companies who lead the future of learning. He also publishes the Nordic EdTech News newsletter and is a regular commentator, speaker and writer on global EdTech trends. He has lived in Sweden since 2019.

  Jonathan Viner, Founder at 10Digits.

  Expertpanel del 2- Hur skapar vi utbildning som ger resultat?
  • 16:20 - 17:00
  • Plenumscenen

  Expertpanel del 2- Hur skapar vi utbildning som ger resultat?

  En utbildningsproduktion består ofta av manus, mediaproduktion, tester, system, genomförande och uppföljning. Men slutresultatet kan bli helt olika.
  Möt några av branschens främsta experter som delar med sig av sina framgångsrecept och visar exempel från sina bästa utbildningsprojekt.

  Moderator: Per Brahm, Promise/ Learnify AB
  Expertpanel:
  Stefan Akteus, Global Learning & Development specialist på Epiroc med ansvar för utveckling och implementering av globala utbildningsprojekt.
  Niklas Andersson, vd på Learnify EdTech med 25 års erfarenhet från mängder av utbildningsproduktioner.
  Filip Märkel, affärsutvecklare på Learnways med erfarenhet från många olika typer av utbildningsprojekt.

  Fritte Fritzson avrundar konferensen
  • 17:00 - 17:10
  • Plenumscenen

  Fritte Fritzson avrundar konferensen

  Fritte Fritzson är komiker och poddare. Han har i över 15 års tid ståuppat på Sveriges största klubbar och driver också "Oslipat" som producerar humor i sex städer. Han som älskar att kombinera underhållning och folkbildning har lett galor och evenemang över hela Sverige.

  Fritte Fritzson, moderator på Learning Conference.