Utvecklas tillsammans

Därför ska du delta på Learning Conference

Learning Conference är den nya mötesplatsen för konkurrenskraftens nya valuta: utveckling av kompetenser och livslångt lärande.

Här får du ta del av nyheter som håller dig uppdaterad kring det senaste inom ditt yrkesområde. På plats finns en rad spännande och namnkunniga föreläsare, experter, politiker och andra omtalade och i högsta grad aktuella branschprofiler.

Lyssna till internationella och svenska experter som delar med sig av både kunskap och erfarenheter.  Fånga upp de senaste rönen, lär dig de bästa metoderna, nätverka med branschkollegor och låt dig inspireras av ny kunskap, insikter och värdefulla kontakter.

Årets tema influeras av frågor om hur innovation skapas i och utanför organisationer för att frigöra utbildningskraft för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet.

I fördjupade sessioner under dagarna rör vi oss djupare i detaljfrågor kring talangutveckling, utbildning, digitalt lärande, kvalitet, strategi och organisation för learning & development.

Learning Conference riktar sig till dig som är beslutsfattare i privat eller offentlig sektor och som i din yrkesroll arbetar med digitaliserat lärande, vuxenutbildning eller högre utbildning.

Oavsett vart du jobbar finns det gemensamma i viljan att bygga ett livslångt lärande. 

IMG_0466