Swedish Learning Awards

Swedish Learning Awards

I samband med Learning Conference delas Swedish Learning Awards ut. En prisutdelning som är instiftad av Swedish Learning Association.

Swedish learning awards syftar till att rikta strålkastarna mot Sveriges bästa utbildningsköpare, lösningar och leverantörer. Tävlingen ska föra den svenska utbildningsbranschen framåt när det gäller genomslagskraft, idéhöjd, kvalitet och teknik. En placering i Swedish Learning Awards ska bäras med stolthet och inspirera andra. Företag och organisationer ska uppleva effekten av utbildning när den är som bäst.

Prisutdelningen sker i samband med banketten som sker kvällen den 18 september.
Mer information om priset, samt möjlighet att delta i juryn eller nominera kandidater hittar du här.

I årets tävling kommer vinnare att utses i åtta kategorier lärinsatser:

 • Årets Innovation
 • Årets komptensavdelning
 • Årets kompetensinsats
 • Årets Digitala produktion
 • Årets VR satsning
 • Årets Podd
 • Årets Upskill/reskill
 • Årets Mikrolärande
 • Årets eldsjäl inom lärande

Bidrag kommer att bedömas utifrån insatsens:

 • Koppling till mål
 • Verksamhetsnära utformning
 • Pedagogisk design
 • Kontextuella genomförande
 • Huvudfokus är insatsens nytta och effektivitet för organisationen, inklusive verksamhetsnytta, resultat och eventuella andra positiva effekter.

Tips:

 • Skicka med exempel på bidragets praktiska tillämpning och resultatet av det.
 • Vad är utmärkande för ert bidrag gentemot liknande som andra gjort?
 • Skicka gärna med länkar till demos.

I tävlingen kommer även vinnare att utses i kategorin: Årets kompetensavdelning

Bidrag inom den kategorin kommer att bedömas utifrån kompetensavdelningens:

 • Lyhördhet för organisationens behov
 • Effektivitet i arbetssätt
 • Ändamålsenliga lösningar
 • Resultat
 • Huvudfokus är kompetensavdelnings betydelse för organisationen avseende verksamhetsnytta, resultat och eventuella andra positiva effekter.
 • Kompetenssavdelningen ska bedriva sin verksamhet med bas i Sverige.

Så här lämnar du bidrag till tävlingen

Alla bidrag bedöms utifrån enhetliga kriterier av jurygrupper för respektive kategori.
Beskriv bidraget i ett worddokument som du bifogar i ett mejl. Redogör kort för hur bidraget uppfyller kriterierna enligt ovan och andra relevanta uppgifter. Lämnar du fler bidrag så beskriv dessa i enskilda worddokument.

Förutom kriterierna för de olika sidorna ska information lämnas om:

 • Fakta om bidraget (syfte, mål, målgrupp)
 • Kontaktuppgifter till uppgiftslämnare
 • Märk mejlet (subject/ämne) med ”Awards 2024”. Glöm inte att bifoga worddokumentet och det går bra att bifoga fler bidrag i samma mejl.

Skicka sedan mejlet till jury@swelearn.se senast 15 april.

Årets eldsjäl inom lärande

Årets eldsjäl inom lärande är en speciell kategori. Den utmärkelsen går till en individ som verkligen brinner för lärande och utveckling och som ger av sin tid och engagemang och delar med sig till andra.

Nominera personer

Här kan du vara med och nominera personer som du tycker är en eldsjäl inom lärande i Sverige. Det kan du göra fram till 15 april. Skriv namn, organisation och en kort motivering varför du tycker att personen är värd utmärkelsen och mejla det till jury@swelearn.se. Märk mejlet ”Årets eldsjäl”.